กิจกรรม

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 วันที่ 3

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 คหกรรมร่วมมือกระทรวงวิทย์ฯ เปิดสอนอาชีพ 20 วัน 20 หลักสูตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานคลินิกเทคโนโลยีศูนย์โชติเวช จัดกิจกรรมร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำวิทยากรฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ในงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” จำนวน 20 วัน 20 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 9 – 29 มกราคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุงเกษม จัดโดยรัฐบาล งบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับหลักสูตรที่ 3 วันที่ 12 มกราคม 2560 คือการถ่ายทอดนวัตกรรมการตกแต่งกลิ่นผ้าไทยให้มีกลิ่นหอม ด้วยการเคลือบไมโครเอนแคปซูเลชั่น เพื่อสร้างจุดขายและจุดสนใจ นำมาประดิษฐ์เป็นซองเก็บกุญแจ รูปแบบสวยงาม โดยมี อ.ประภาฬภรณ์ ธีรมงคล และอ.อัชชา หัทยานานนท์ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย เป็นวิทยากร ได้รับความสนใจจากผู้ฝึกอบรม และสถานีโทรทัศน์ NBT ร่วมทำข่าว ผู้สนใจฝึกอาชีพ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่เวทีกลางตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 คลองผดุงกรุงเกษม ได้ทุกวัน ระหว่าง 9 – 29 มกราคม 2560 นี้