กิจกรรม

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 วันที่ 11

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.พระนคร โดยงานคลินิกเทคโนโลยีศูนย์โชติเวช จัดกิจกรรมร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำวิทยากรฝึกอาชีพ หลักสูตร คัพเค้กแฟนซี ให้แก่ประชาชน ในงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” เมื่อ 20 มกราคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุงเกษม จัดโดยรัฐบาล งบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณนนท์ แดงสังวาลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร