กิจกรรม

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 วันที่ 2

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 คหกรรมร่วมมือกระทรวงวิทย์ฯ เปิดสอนอาชีพ 20 วัน 20หลักสูตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานคลินิกเทคโนโลยีศูนย์โชติเวช จัดกิจกรรมร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำวิทยากรฝึกอาชีพให้กับประชาชน ในงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” จำนวน 20 วัน 20 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 9 – 29 มกราคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุงเกษม จัดโดยรัฐบาล งบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับวันนี้11 มกราคม 2560 หลักสูตร ที่ 2 การถักผ้าพันคอด้วยบลอคไม้ถักไหมพรม สอนโดย อ.สุกัญญา จันทกุล และอ.สมปรารถนา สุขสละ อาจารย์จากสาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และนำเสนอเทคนิคการถักนิตติ้งด้วยบลอคไม้สำเร็จรูป ง่าย สะดวกรวดเร็วและสร้างลวดลายได้หลากหลาย ผู้สนใจฝึกอาชีพ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่เวทีกลางตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 คลองผดุงกรุงเกษม ได้ทุกวัน ระหว่าง 9 – 29 มกราคม 2560 นี้