กิจกรรม

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560

คหกรรมร่วมมือ กระทรวงวิทย์ฯ เปิดสอนอาชีพ 20 หลักสูตร ในงานตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานคลินิกเทคโนโลยีศูนย์โชติเวช ดำเนินกิจกรรมร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำวิทยากรจัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้กับประชาชนที่สนใจฝึกอาชีพในงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” จัดโดยรัฐบาล งบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 9 – 29 มกราคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล โดยจะมีพิธีเปิด ในวันที่ 10 มกราคม 2560 กิจกรรมการฝึกอาชีพ มีหลักสูตรที่น่าสนใจทางด้านอาหาร และงานประดิษฐ์ต่างๆ จำนวน 20 วัน 20 หลักสูตร เช่น ผ้าพันคอไหมพรมจากบล็อคไม้ การตกแต่งกลิ่นผ้าด้วยนวัตกรรม ไมโครเอนแคปซูเลชั่นเพื่อประดิษฐ์ของใช้ (ที่เก็บกุญแจจากผ้าไทย) คอนแฟลกคาราเมล เทคนิคการร้อยพวงมาลัยจากลูกปัด และคัพเค้ก โดยในวันแรก ได้แก่หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าสมุนไพรเพื่อทำสบู่ วิทยากรโดย ผศ.ดร.ธนพรรณ บุณยรัตกลิน อาจารย์อารยะ ไทยเที่ยง เมื่อ 9 มกราคม 2560 สำหรับผู้สนใจฝึกอาชีพ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่เวทีกลางตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 คลองผดุงกรุงเกษม ได้ทุกวัน ระหว่าง 9 – 29 มกราคม 2560 นี้