ข่าวประกาศ

รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2560

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคล เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทร 0-2665-3777 ต่อ 5220

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม