กิจกรรม

ส่งท้ายปีเก่า รับพรปีใหม่ 2560

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า รับพรปีใหม่ 2560 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมโชติเวช เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประธานจัดงานได้กล่าวอวยพรปีใหม่ และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมด้วยการจับฉลากของขวัญรางวัลพิเศษจากผู้บริหารคณะ เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีงามในองค์กร