กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

แสดงความยินดี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แด่ผู้ที่เข้ารับรางวัล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 12 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ 18 มกราคม 2560