กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

รับรางวัลชนะเลิศ Miss RMUTP Season Award 2017

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ Miss RMUTP Season Award 2017

นายชัชฎา จุ่มก๋า นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ Miss RMUTP Season Award 2017 และนายสุพัฒน์ ศรีอรุณ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้ารอบ 5 คนสุดท้ายจากการประกวด Miss RMUTP Season Award 2017 เมื่อ 25 มกราคม 2560 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ทั้งนี้นายชัชฎา จุ่มก๋า ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประกวด Miss Lady Boys ที่จะจัดขึ้นในการแข่งขันกีฬา UTK Games ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ที่มา :: ภาพ อ.มัลลิกา /งานสื่อสารองค์กร