กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

2 รางวัล ในงาน”พฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 11”

คหกรรมศาสตร์ รับ 2 รางวัล ในงาน”พฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 11”

       นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ 2 รางวัล ในงานแสดงการจัดดอกไม้ชิงแชมป์ประเทศไทย ในงาน”พฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 11”ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้ธีมงาน “ต้นไม้ของพ่อ” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันสิ้นสุดมิได้ และถวายอาลัยแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ 23 มกราคม 2560 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ดอกไม้แห่งศรัทธา โดยนายจักรภพ สามเพชรเจริญ และนางสาวปภาวรินท์ ภวสาครินทร์
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บัวบานในใจไม่รู้โรยรา โดย นายอภิศาล ไกรสรรัก์วงค์ และนายสุพัฒน์ ศรีอรุณ