กิจกรรม

สาธิตงานฝีมือแบบไทยต้อนรับผู้นำฟิลิปปินส์

คหกรรมศาสตร์ …สาธิตงานฝีมือแบบไทยต้อนรับผู้นำฟิลิปปินส์

สาธิตงานฝีมือแบบไทยต้อนรับผู้นำฟิลิปปินส์ ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษา คณาจารย์ จัดการสาธิตและจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่สำหรับพิธีต้อนรับและพิธีเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการให้กับนายโรดรีโก โรอา ดูแตร์เต (H.E. Rodrigo Roa Duterte) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในฐานะแขกของรัฐบาล เมื่อ 21 มีนาคม 2560 ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยการรับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยมี ผศ.อภิรัติ โสฬศ ควบคุมการดำเนินการ ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์