กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คหกรรมศาสตร์ รับ 2 เหรียญ “สุดยอดเชฟไทยครั้งที่ 6”

คหกรรมศาสตร์ รับ 2 เหรียญ “สุดยอดเชฟไทยครั้งที่ 6” ในงาน THAIFEX Thailand Ultimate Chef Challenge 2017

นายอริส พยายาม นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับเหรียญเงิน ในรายการขนมหวานไทยแบบดั้งเดิม 6 แบบ (6 Different Individually Classic Thai Plated Desserts) ได้แก่ขนมชั้น ฝอยทอง ทับทิมกรอบ บัวลอย ข้าวเหนียวหน้ากระฉีก และบุหลันดั้นเมฆ และรับเหรียญทองแดง ในรายการ Modern Presentation Thai Cuisine Junior Chef ในงาน THAIFEX (Thailand Ultimate Chef Challenge 2017) จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลญ เมสเซ่ เมื่อ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีอาจารย์เชาวลิต อุปฐาก และอาจารย์เปรมระพี อุยมาวีระหิรัญ อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ฝึกซ้อม