กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

‘น้ำหวาน’ สาวคหกรรมศาสตร์  ม.ราชมงคลพระนคร คว้ามงกุฎมิสเดฟเวิลด์ 2017

‘น้ำหวาน’ สาวคหกรรมศาสตร์
ม.ราชมงคลพระนคร คว้ามงกุฎมิสเดฟเวิลด์ 2017 สร้างชื่อเสียงประเทศไทยบนเวทีระดับโลก

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนางสาวชุติมา เนตรสุริวงค์ “น้ำหวาน” นักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน ตัวแทนสาวงามผู้บกพร่องทางการได้ยินประเทศไทย ในโอกาสรับตำแหน่ง “MISS DEAF WORLD 2017” คว้ามงกุฎและสายสะพายมาครองจากการประกวด Miss & Mister Deaf World and Europe and Asia, World Fashion show 2017 เมื่อ 15 กรกฎาคม 2017 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก

ในการนี้ ม.ราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในเวทีระดับโลก และได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย นำมาซึ่งความภาคภูมิใจสู่มหาวิทยาลัย ทางคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนเพื่อนนักศึกษา ขอเป็นกำลังใจในการก้าวต่อไปของการดำเนินชีวิต

ขอขอบคุณภาพจากกองประกวด MISS & MISTER DEAF THAILAND