กิจกรรม

กิจกรรม BIG CLEANING DAY

กิจกรรม BIG CLEANING DAY

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะสถาปัตยหกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ศูนย์โชติเวช) จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ทำความสะอาดบริเวณคณะ และ บริเวณรอบๆ วัดเทวราชกุญ วรวิหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา เมื่อ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์โชติเวช ม.ราชมงคลพระนคร