กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

รับรางวัลชนะเลิศ การประดิษฐ์ใบตอง

คหกรรมฯ รับรางวัลชนะเลิศ การประดิษฐ์ใบตอง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

นักศึกษาและศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกันประดิษฐ์ผลงานศิลปะงานใบตองส่งดข้าประกวด รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จากการประกวดวิจิตรตระการ ดอกไม้งานอุปสมบท น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช พร้อมด้วยรางวัลชมเชยและรางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในหัวข้อวิจิตรตระการ“งานบายศรีใหญ่” ในโครงการ ครบเครื่อง เรื่องการเรือน เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 8 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เมื่อ 25 กรกฎาคม 2560