กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันทำอาหาร รายการ”TODD FOOD FEST MADE BY TODD

นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกอบไปด้วยเงินรางวัล 2,000บาท น้ำสิงห์ 30 แพ็ก ข้าวสาร 30 กิโลกรัม จาก 10 มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการแข่งขันทำอาหารในโจทย์ ชาวค่าย รายการ “TODD FOOD FEST MADE BY TODD ซอสพริก พริก” ในเมนู “ข้าวมันจิ้มแจ่วปีกไก่ซอสซาบซ่า” เมื่อ 5 สิงหาคม 2560 ณ เดอะ ไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9