กิจกรรม

Amazing Thailand” กรุงออตตาวา แคนาดา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมงาน”Amazing Thailand” กรุงออตตาวา แคนาดา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์และประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ตามคำเชิญของเอกอัครราชทูต วิชาวัฒน์ อิศรภักดีเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา ในการนี้ ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามถวายพระพรในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และนำทีมคณาจารย์ ร่วมจัดแสดงการทำขนมเบื้องไทยในการเลี้ยงรับรองแขกของสถานทูต การแกะสลักสบู่ การทำบุหงาชำร่วย ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าขาวม้า และแสดงวิธีการแกะสลักสบู่บนเวทีใหญ่ให้กับชาวต่างประเทศได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการแกะสลักให้สวยงาม อันเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ไทย เมื่อวันที่ 28 ก.ค.60  ณ Horticulture Building ประเทศแคนาดา