กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ฯ รับมอบทุนบำรุงสถานศึกษา และทุนการศึกษา

คหกรรมศาสตร์ฯ รับมอบทุนบำรุงสถานศึกษา และทุนการศึกษา

คุณนาถนภา ทัตติยโชติ ที่ปรึกษาสโมสร ซอนต้า กรุงเทพฯ 4 เป็นประธานมอบทุนบำรุงสถานศึกษา และทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และนักเรียนโรงเรียนวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร โดยมี นางสาวมัลลิกา จงจิตต์ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา เป็นผู้แทนรับมอบทุนบำรุงสถานศึกษา

ทั้งนี้ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับมอบทุนการศึกษา จำนวน 30 ทุน ทุนละ 5,000 บาท โดยมีพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค 14 เป็นประธานสงฆ์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร