กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2017

งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2017

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญให้เข้ารับเกียรติบัตร เพื่อรับรองการเป็นวิทยากรของทาง สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยรับมอบจากท่านพลอ.อ.ประจิน จั่นตอง เป็นประธานในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2017 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์

ที่มา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข