กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ ร่วม กิจกรรมบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙

คหกรรมศาสตร์ ร่วม กิจกรรมบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยงานศิลปวัฒธรรม นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์