กิจกรรม

กราบขอพรปีใหม่ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร

กราบขอพรปีใหม่ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้ากราบขอพรปีใหม่ จากพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร และรองเจ้าคณะภาค 14 เมื่อ 3 มกราคม 2561 ณ พระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์