ข่าวประกาศ

การแข่งขันทักษะวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ : การแกะสลัก

ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ : การแกะสลัก ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรีพร้อมทุนการศึกษากว่า 20,000 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ -12 มกราคม 2561  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม