กิจกรรมข่าวประกาศ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยอาหารของประเทศไทย

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยอาหารของประเทศไทย

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมกับสถาบันความปลอดภัยด้านอาหารแห่งยูนนาน และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยอาหารของประเทศไทย ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 21 คน ฝึกอบรมและศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 18-28 มกราคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ศึกษาดูงานวัฒธรรมจังหวัดกาญจนบุรี