กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

รางวัล Miss Jumbo Queen RMUT 2018

คหกรรม รับรางวัล Miss Jumbo Queen RMUT 2018 ในงานกีฬา “ล้านนาเกมส์”

นายธิติพงศ์ วัฒนสกุลทิพย์  นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 (MISS JUMBO QUEEN RMUT 2018) จากการประกวด MISTER and MISS RMUT 2018 ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

ที่มา:งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์