กิจกรรม

สอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1

คหกรรมศาสตร์ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนย์ทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงาน ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้ารับการทดสอบ จำนวน 72 คน โดยคณาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และผู้แทนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค13 กระทรวงแรงงาน เป็นคณะกรรมการจัดสอบภาคปฏิบัติ เมื่อ 5-6 มีนาคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์