กิจกรรม

เลิกเพื่อรักษ์ รณรงค์เลิกใช้โฟม พลาสติก 

กิจกรรม เลิก เพื่อ รักษ์  รณรงค์เลิกใช้โฟม – พลาสติก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ เลิก เพื่อ รักษ์ รณรงค์ให้บุคลากรช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรณรงค์งดใช้โฟมให้แก่บุคลากรศูนย์โชติเวช พร้อมกิจกรรมร่วมสนุกถ่ายภาพ โชว์ไอเดียการร่วมอนุรักษ์และโพสลง social network ของมหาวิทยาลัย ติดแฮชแท็ก #RMUTP #เลิกเพื่อรักษ์ และลุ้นรับของรางวัล เมื่อ  4 เมษายน 2561 ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์