กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560

บุคลากรคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดีกับนายสายชล รุ่งโรจน์  พนักงานสถานที่ ระดับ 2  ในโอกาสได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560  โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ราชบัณฑิตและรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย เป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมครุฑทองคำ ในงานวันข้าราชการพลเรือน เมื่อ 2  เมษายน 2561   ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล