กิจกรรม

คหรรมศาสตร์…ร่วมกิจกรรม “รับน้องสร้างสรรค์ ชวนน้องทำบุญ”

คหรรมศาสตร์…ร่วมกิจกรรม “รับน้องสร้างสรรค์ ชวนน้องทำบุญ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์เจ้าหน้าที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเทโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในกิจกรรม ต้นกล้าอินทนิล“รับน้องสร้างสรรค์ ชวนน้องทำบุญ” จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร เมื่อ 19 มิถุนายน 2561 ณ เรือนหมอพร ศูนย์พณิชยการพระนคร