กิจกรรม

โชว์ศิลปวัฒนธรรมไทย ต้อนรับประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

คหกรรมฯ…โชว์ศิลปวัฒนธรรมไทย ต้อนรับประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ นายอู วิน มยิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พร้อมภริยา ในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลไทย ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในการดำเนินการสาธิตผลงานศิลปวัฒนธรรมไทยด้านงานฝีมือและขนมไทย โดยมีคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล นำคณาจารย์และนักศึกษาร่วมจัดแสดงการร้อยมาลัยดอกไม้สด การแกะสลักผักและผลไม้ การทำขนมลูกชุบและทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เมื่อ 14 มิถุนายน 2561ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล