กิจกรรม

ระยะสั้นเดือน กันยายน

อบรมอาชีพ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) ม.ราชมงคลพระนคร เปิดอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น สำหรับบุคคลทั่วไป ในหลักสูตรอาหารไทย เบเกอรี อาหารเอเชีย อาหารคาวหวานยุโรป การแกะสลักผักผลไม้ แป้งกล้วยและผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งกล้วย ตัดเย็บเสื้อผ้าและชุดเดรสสไตล์วินเทจ เป็นต้น รับสมัครถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. อบรมวันเสาร์-วันอาทิตย์ที่ 8-9 กันยายน เวลา 09.00-16.00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการแก่สังคม โทร 02-665-3888 ต่อ 0,5229       อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม