กิจกรรม

คณาจารย์เป็นวิทยากรให้กับคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมเป็นวิทยากรให้กับคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ และดร.เกศทิพย์ กรี่เงิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ“การย้อมผ้าด้วยเปลือกลูกจาก และออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมสีธรรมชาติ” ในการบริการวิชาการแก่สังคม ใน“โครงการฟื้นฟูและเพิ่มศักยภาพ  การผลิตพืชประจำถิ่นคุ้งบางกระเจ้า และสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน”โดยสอนทำลวดลายผ้ามัดย้อม ประเภทผ้าเช็ดหน้า และกระเป๋าผ้า และการทำพวงกุญแจดอกทิวลิปจากผ้าย้อมสีธรรมชาติ (ย้อมด้วยสีจากเปลือกลูกจาก ขมิ้น และมะม่วงหาวมะนาวโห่) จัดโดยคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 ณ ลานสะพานหงส์ คลองแพ ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ