กิจกรรม

กิจกรรมบำเพ็ญกุศลครบรอบ 2 ปี วันสวรรคต

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป และร่วมร้องเพลง“มงคลแห่งพระราชา”และ“รักพ่อ…ไม่มีวันพอเพียง” ในกิจกรรมบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์