กิจกรรม

ต้อนรับ ผู้แทน TMB “โครงการไฟ-ฟ้า พระดาบส”

สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยและคุณทศพลเค้าสมบัติวัฒนา(TMB)นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลธนาคารทหารไทยทหารไทย จำกัด (มหาชน)ผู้แทน “โครงการไฟ – ฟ้าพระดาบส” เข้าพบคณบดีเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดหาวิทยากรจิตอาสาจากคณะเทคโนโลยีคหกรรม การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมบัวชมพูคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์