กิจกรรม

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์คณะผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็น

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา

วุฒิการศึกษาปวช. – ปวส. ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2561
สมัครงานคลิ๊ก  www.rmutp.ac.th   เมนูรับสมัครงานนักศึกษาเป็นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://goo.gl/MVeY2z ▶️▶️
▶️▶️