กิจกรรม

อบรมการประกอบอาหารจากเครื่องใช้ไฟฟ้า (SHARP)

บริษัท กรุงไทย การไฟฟ้า จำกัด (SHARP) จัดอบรมการประกอบอาหารจากเครื่องใช้ไฟฟ้า (SHARP)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน ชมโชม หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการและอาจารย์ฉัตยา งามเลิศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้แทน บริษัท กรุงไทย การไฟฟ้า จำกัด (SHARP) ในการเข้าฝึกอบรมการประกอบอาหารจากเครื่องใช้ไฟฟ้า (SHARP) ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SHARP” เมนูที่อบรมได้แก่ เค้กไข่ไต้หวัน และมิกซ์เบอร์รี่สมูทตี้ เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์