กิจกรรม

สอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1  

สอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1  

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยการทดสอบมาตรฐานแรงงานภาควิชาเทคโนโลยีการแพทย์กระทรวงแรงงานการทดสอบความสามารถในการรับสมัครทดสอบ 22 ธันวาคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์