กิจกรรม

ราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ประจำปี 2562

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ร่วมโครงการ “ราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย” ประจำปี2562 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์รับบิณฑตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวมหาสงกรานต์และขอพรผู้อาวุโส รวมถึงกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และกิจกรรมสาธิตการทำของชำร่วยงานสงกรานต์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เมื่อ 4 เมษายน 2562 ณ หอประชุม D-Hall ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์