กิจกรรม

  วันสถาปนาโชติเวช ครบรอบ 81 ปี

 วันสถาปนาโชติเวช ครบรอบ 81 ปี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงาน “วันสถาปนาโชติเวช ครบรอบ 81 ปี” 1 เมษายน โดยนิมนต์พระสงฆ์ จากวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนาโชติเวช พร้อมทั้งจัดพิธีรดน้ำขอพร อาจารย์อาวุโสและการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมศิษย์เก่า และถ่ายทอดวิชาชีพงานคหกรรมศาสตร์ (กุหลาบผ้าเช็ดหน้า) ให้แก่ศิษย์เก่า และบุคลากรของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม โชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร