กิจกรรม

จิตอาสา ณ “โรงครัวพระราชทาน”

จิตอาสา ณ “โรงครัวพระราชทาน”

บุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เข้าร่วมเป็นจิตอาสา ณ “โรงครัวพระราชทาน” เพื่อจัดทำข้าวกล่องให้บริการกับประชาชนที่เข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณเชิงสะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี โดยได้รับการประสานงานจากสมาคมเดอะเชฟ