กิจกรรม

รวมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติ มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

        คหกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม ”ราชมงคลพระนคร รวมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในงาน”ราชมงคลพระนคร รวมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” กิจกรรมประกอบด้วย พิธีสงฆ์ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพานพุ่มสักการะ การกล่าวถวายอาศิรวาทราชสดุดี และกิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมดีฮอล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศน์