กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอการปรุงอาหาร

รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอการปรุงอาหาร 

คหกรรมศาสตร์..รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอการปรุงอาหารโดยใช้น้ำแกงส้มพริกสดสำเร็จรูปตราแทนเชฟ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุขุมาลลินี ชูทอง และนายอาวีวุฒิ ยงสุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ในโอกาสรับรางวัลรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากคลิปการปรุงอาหาร โดยใช้น้ำแกงส้มพริกสดสำเร็จรูปตราแทนเชฟ จัดโดยบริษัท วันเอฟู้ด จำกัด เมื่อ 11 พฤษภาคม 2562 โดยอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และดร.น้อมจิตต์ สุธีบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมแสดงความยินดี