กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

รับ 3 เหรียญทองจากการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้

คหกรรมศาสตร์…รับ 3 เหรียญทองจากการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้

ในงานTHAILAND ULTIMATE CHEF CHALLENGE 2019″ 

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับ 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงินจากการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ประเภท Fruits and Vegetable Live Challenge Competition (Individual) ในงาน”THAILAND ULTIMATE CHEF CHALLENGE 2019″จัดโดยสมาคมเชฟแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี  ดังนี้

  • เหรียญทอง โดยนายสิวานันท์ ศรีทัน นักศึกษาชั้นปีที่ 2
  • เหรียญทอง โดยนางสาวปัทมปาณี สีสุราช นักศึกษาชั้นปีที่ 4
  • เหรียญทอง โดยนางสาวจิดาภา สุภามาลา นักศึกษาชั้นปีที่ 4
  • เหรียญเงิน โดยนายจิรายุทธ จันย่อยศ นักศึกษาชั้นปีที่ 2