กิจกรรม

สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ “เครื่องแขวนไทยดอกไม้สด”

อาจารย์ศักรินทร์ หงษ์รัตนาวรกิจ หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ คอลัมน์ วาไรตี้ เรื่อง “เครื่องแขวนไทยดอกไม้สด” เมื่อ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 1502  อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร