กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…ร่วมบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ “ชูรักชูรส”

คหกรรมศาสตร์…ร่วมบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ “ชูรักชูรส”

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 อ.ส.ม.ท เข้าบันทึกเทป รายการชูรักชูรส ในช่วง “รักเลือกได้” ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถ่ายทำการเรียนการสอนของคณะ และบันทึกเทปช่วง “รักเลือกได้” ของรายการชูรัก ชูรส  ฝึกให้นักศึกษา   ได้คิด วิเคราะห์ แยกแยะ เรื่องราวเกี่ยวกับความรัก ความสัมพันธ์และเพศศึกษา เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ โดยมี นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ วิทยากร คุณภูมิใจ ตั้งสง่า และคุณณัฐกานต์ ประสพสายพรกุล พิธีกรดำเนินรายการ มีกำหนดออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี จำนวน 4 ครั้ง   เริ่มออกกากาศวันที่ 24 ตุลาคม เป็นต้นไป เมื่อ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์