กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

ชนะเลิศฝีมือแรงงาน ครั่งที่ 28 สุพรรณบุรี

ชนะเลิศฝีมือแรงงาน ครั่งที่ 28 สุพรรณบุรี

คหกรรมศาสตร์ …คว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค นายคุณาพร สุขสบาย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค การจัดดอกไม้ (Floristry) เมื่อ วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับประเทศต่อไป โดยมี ผศ.อภิรัติ โสฬศ และอ.อนุสรณ์ ใจทน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาตร์ เป็นผู้ฝึกซ้อม