กิจกรรม

ปฐมนิเทศ WE ARE RMUTP : พวกเราคือ RMUTP 2019

ปฐมนิเทศ WE ARE RMUTP : พวกเราคือ RMUTP 2019

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562” ภายใต้ชื่อ “WE ARE RMUTP : พวกเราคือ RMUTP”  ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงละครเวทีสอดแทรกสาระความรู้ รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยตลอดเวลา 4 ปี และยังได้รับเกียรติจากคุณนุ่น สรีภรณ์ แสงบุญนำ มาร่วมขับร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัย“เอื้อมฝันให้สูงสุดฟ้า”เป็นการเซอร์ไพรส์ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร วันที่ 27 มิถุนายน 2562