กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ฝีมือแรงงาน ระดับภาค

คหกรรมศาสตร์ ..รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ครั้งที่ 28 ระดับภาค

นายกฤตพัฒน์  แก้วสีหาวงค์ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค การจัดดอกไม้ (Floristry) เมื่อ วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เข้ารับรางวัล เมื่อ 11 กรกฎาคม 2562