ข่าวประกาศ

รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 3/2562 จำนวน 3 อัตรา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคล เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

  1. ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร  จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 26 กรกฎาคม 2562 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทร 0-2665-3888  ต่อ 5220

>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม