กิจกรรม

อบรมการประกอบอาหารไทย ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา

อบรมการประกอบอาหารไทย ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา

ท่านนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ได้มอบหมายให้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการจัดฝึกอบรมการทำกระทงทอง ไส้ไก่ข้าวโพด และพล่าปลาแซลมอน สูตรของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ให้กับบุคลากรและแขกของสถานทูต โดยมี ผศ.เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์ และว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ ภู่เสม จากสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เป็นวิทยากร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดเลี้ยง  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ สถานเอคอัครราชทูตไทย ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา