กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…สาธิตวัฒนธรรม Icon Siam

คหกรรมศาสตร์…สาธิตวัฒนธรรม Icon Siam

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  สาธิตศิลปะการพับดอกบัว งานแกะสลัก และงานมาลัยดอกไม้สด เพื่อแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในกิจกรรม “งานคราฟต์ @อลังการ” สำหรับผู้ที่ สนใจสามารถไปร่วมชมได้ถึงวันที่ 8 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 11:30-19:00 น. ณ ไอคอนสยาม ชั้น 6