กิจกรรม

พิธีฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33

พิธีฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 และแสดงความยินดีมหาบัณฑิตและบัณฑิต อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นประธานพิธีฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 มหาบัณฑิตและบัณฑิต จำนวนทั้งหมด413 คน โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมพิธีและแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เมื่อ 13 สิงหาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร